ČEZMEJNO
SODELOVANJE

Čezmejno sodelovanje

Čezmejno sodelovanje v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja je del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije.

 

Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG-A, podpira sodelovanje partnerjev na ravni statističnih regij (NUTS III) iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah.

Temeljni cilji čezmejnega sodelovanja

  • spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih območjih,
  • reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite,
  • vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala.

Skupne rešitve

Ti cilji spodbujajo skupen pristop k reševanju skupnih težav/izzivov na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje.

80% upravičenih stroškov

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za čezmejne projekte se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov. Stopnja sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša največ 80 % upravičenih stroškov.

Razumemo celotni proces

Sredstva razpisujejo organi upravljanja, ki so odgovorni za izvajanje programov. Najvišje telo odločanja na ravni programov predstavljajo Skupni odbori za spremljanje posameznega programa. Na podlagi načela vodilnega partnerstva vodilni partner prevzame odgovornost za izvedbo projekta v celoti in v imenu projektnega partnerstva z Organom upravljanja podpiše pogodbo za sofinanciranje projekta.

Začnite zdaj - brezplačen posvet

S klikom na gumb boste preusmerjeni na obrazec za brezplačen posvet, kjer boste lahko podrobneje opisali vaše potrebe in vprašanja. Naša ekipa strokovnjakov bo nato z vami stopila v stik, da vam svetuje in pripravi ponudbo, prilagojeno vašim potrebam. Skupaj bomo dosegli uspeh vašega projekta!