Medregionalno sodelovanje

Medregionalno sodelovanje

Najširša oblika sodelovanja je medregionalno sodelovanje, poznano tudi pod imenom INTERREG-C. Pri tej vrsti sodelovanja gre za sodelovanje v širokem geografskem pomenu, ki ni omejeno le na področje Evropske unije, pač pa zajema tudi sosednje države.

Cilji medregionalnih programov so:

Krepitev učinkovitosti

Glede izvajanja kohezijske politike s spodbujanjem izmenjave izkušenj med regijami, programi, državami

Izboljšanje izvajanja

Izboljšanje izvajanja programov in projektov Evropskega teritorialnega sodelovanja

Promocija

Promocija razvojnih trendov na področju teritorialne kohezije s pomočjo študij, analiz, zbiranja podatkov in ostalih ukrepov

Slovenija v programskem obdobju 2021-2027 sodeluje v štirih medregionalnih programih:

Interreg Evropa je program medregionalnega sodelovanja, sofinanciran s strani Evropske unije, ki si prizadeva zmanjševati razlike v stopnjah razvoja, rasti in kakovosti življenja v evropskih regijah. Program deluje v obdobju od 2021 do 2027. S 379 milijoni evrov proračuna pomaga lokalnim, regionalnim in nacionalnim vladam po vsej Evropi razvijati in izvajati boljšo politiko. Spodbuja izmenjavo dobrih praks in učenje politik med evropskimi regijami v 29 državah – EU27, Norveški in Švici, s čimer ustvarja okolje in priložnosti za reševanje regionalnih razvojnih vprašanj.

ESPON je program, financiran s strani EU, ki podpira javne oblasti, odgovorne za oblikovanje teritorialnih politik, z zagotavljanjem kakovostne strokovnosti. Program povezuje raziskave s politikami in nudi teritorialne analize, podatke in zemljevide za podporo razvojnim politikam EU – zlasti kohezijski politiki – z dejstvi in dokazi. Hkrati pomagam javnim oblastem pri primerjavi svoje regije ali mesta, prepoznavanju novih izzivov in potencialov ter oblikovanju uspešnih razvojnih politik za prihodnost.

URBACT spodbuja celovit razvoj in podpira mesta pri izvajanju horizontalne in vertikalne integracije politik. Pozitivne spremembe lahko dosežemo, ko lokalne oblasti sodelujejo z različnimi ravnmi upravljanja (regionalno, nacionalno, EU) – vertikalna integracija – in ko se izzivov in težav lotevajo celostno, upoštevajoč okoljske, gospodarske in socialne vidike hkrati – horizontalna integracija. URBACT je razvil niz postopkov in orodij v okviru metode URBACT, ki spodbuja mesta k premisleku o centraliziranih upravljavskih strukturah in prehodu na bolj vključujoče in celostne modele. Participativni pristop URBACT prepoznava, da trajnostni urbanistični razvoj temelji na akcijskih strategijah, ki jih soustvarjajo in izvajajo lokalni prebivalci.

Interreg je v več kot 90 sodelovalnih programih po vsej Evropi in z vsakim projektom sodelovanja prispeva k boljši Evropi za svoje državljane in prebivalce. Sodelovanje se razvija in gradi na preteklih izkušnjah ter inovira z iskanjem novih načinov dela in prepoznavanja potreb znotraj in izven Interrega.

Vsi ti projekti in akcije potekajo v zapletenem okolju, pri čemer Interact deluje kot facilitator, povezovalnik, vodnik in kadar je to ustrezno, pobudnik sprememb.

Z omogočanjem izvajanja sodelovanja, prepoznavanjem najboljših praks in omogočanjem izmenjave znanja med tistimi, ki sodelovanje izvajajo, se lahko vzpostavi boljše upravljanje sodelovanja. Z boljšim upravljanjem sodelovanja pomagamo skupaj oblikovati prihodnost Evrope.

Začnite zdaj - brezplačen posvet

S klikom na gumb boste preusmerjeni na obrazec za brezplačen posvet, kjer boste lahko podrobneje opisali vaše potrebe in vprašanja. Naša ekipa strokovnjakov bo nato z vami stopila v stik, da vam svetuje in pripravi ponudbo, prilagojeno vašim potrebam. Skupaj bomo dosegli uspeh vašega projekta!